Časopis Vítaný host na Šumavě a v Českém lese

ročník 2022, léto, č.2

OBSAH ČÍSLA:

 • Úvodník a obsah
 • Krajinou Kosího potoka, českoleského rodáka
 • Il-sano, Čiperka a další „kyselí kamarádi“
 • Po stopách šumavských pivovarů - Nalžovské Hory
 • 100 let Malíře Václava Boukala
 • Turistická oblast Pošumaví se představuje
 • Své významné životní jubileum oslaví Václav Hudeček
 • Letecké sny Jana Hadravy
 • Svatá Anna se vrátila do Roku u Sušice
 • Filipova Huť, zahrádka Šumavy
 • Kaplička sv. Josefa v Krejčovicích
 • Noci „pod širákem“ aneb Po Šumavě s krosnou
 • Za Modravou
 • Muzeum Šumavy v Sušici
 • Na hřbitově v Lažištích
 • Historické výročí šumavského města
 • Karel Houra: ten, co staví i bourá
 • Z dějů vsi Třemešné
 • U Hrabánků na Sterzmühle
 • Hajný Paleczek stráží sjezdovku na Pancíři
 • Okolím Pupku aneb do bučin a mokřin
 • Neštěstí nechodí jen po horách, ale i po řekách
 • Zajímavosti šumavské flóry
 • Legenda Emil