Časopis Vítaný host na Šumavě a v Českém lese

ročník 2021, zima, č.4

OBSAH ČÍSLA:

 • Úvodník a obsah
 • Vánoční Čepice
 • Z historie kožedělné výroby v Klatovech
 • Nemilkovský zámek
 • Česko-moravská transversální dráha, část druhá
 • Josef Wrbata, lesmistr, rytíř Řádu Františka Josefa
 • Kaplička Panny Marie Lurdské v Bláhově u Stach
 • 75 let od konce éry staré Šumavy
 • Pivovárky a pivovárky v kraji ovesných baronů
 • Krejsovy madony byly ze Šumavy
 • Z historie zvonů v srdci Šumavy
 • Zvony pro Šumavu
 • Slyšte zvonů hlas
 • Třešňovec, Jalovcový a Lískový vrch
 • Vzpomínky na Vánoce mého dětství a mládí
 • Poštovní úřad na Javorné a další zaniklé šumavské pošty
 • Vraťme se o století zpět
 • Procházka místy bojů třicetileté války
 • Popelná - Reckerberg
 • Meteorologická stanice Churáňov
 • Zajímavosti šumavské flóry