Časopis Vítaný host na Šumavě a v Českém lese

ročník 2020, léto, č.2

OBSAH ČÍSLA:

 • Úvodník a obsah
 • Domažlický regenschori Václav Flégl
 • Dovolená doma
 • Židovský hřbitov ve Vlachově Březí
 • Pivovar Kašperské Hory
 • U obrázku
 • Zajímavosti šumavské flóry
 • Přírodní rezervace Libějovický park
 • Šumava Anny Mackové
 • Tupadelské skály
 • Vrchy a vršky českoleské: Entenbühl, Havran a Schellenberg
 • Soutěska Steinklam
 • Hřbitov ve Čkyni
 • Gustav Fifka - Pokládám se za keramického ilustrátora
 • Jak jsem jel Krále Šumavy
 • Volarské mlýny
 • Muky, zvláštní šumavský tvor
 • 300 let rodu Švarců II.
 • Za vůní mýdla Lenky Sojkové
 • Příběh muzejního předmětu
 • Hořice na Šumavě a jejich pašijové hry
 • Obnovený dům v Kašperských Horách