Časopis Vítaný host v Plzeňském kraji

ročník 2020, léto, č.2

OBSAH ČÍSLA:

 • Úvodník a obsah
 • Není mi pomoci
 • aneb kolem Berounky za Janem Blažejem
 • Cisterciácký dvůr Rohy
 • Nahlédnutí do minulosti čižických lomů a kameníků
 • O Kamenném muži, shlížejícím na okraji Plzně k vodopádu
 • Po naučných stezkách PK aneb Stodsko není jen uhlí
 • Vosí, víska jako z pohádky
 • Virgil Paul Kirkham Poslední padlý americký pilot na evropském bojišti
 • Jarní jubilant Artuš Rektorys
 • Mé vzpomínky na Czerniny z Chudenic
 • Sucho
 • Zapomenutý vedutista J. F. Pistorius
 • Zoo Plzeň v době koronakrize
 • Zaniklé školy Plzeňského kraje - Bezděkovská škola
 • Miloslav Matas - spisovatel s dobrou duší
 • Přírodní památky severního Plzeňska aneb Příšovská homolka a jiné skvosty
 • Otevření Křižíkovy stezky roku 1935
 • Zapomenutá kunsthistorička Věra Běhalová – 2. díl
 • Renesanční oživená okénka do minulosti
 • Nebílovské léto
 • Léto 2020 v Plzeňském kraji