Časopis Vítaný host v Plzeňském kraji

ročník 2018, podzim, č.3

OBSAH ČÍSLA:

 • Úvodník a obsah
 • Zaniklé venkovské školy
 • Rok 1918 a umění v Plzni
 • Do krajiny západně od Chodové Plané
 • Historie rodu Berndorffů a spisovatel Alexandr Berndorf
 • Plzeňské biografy v proměnách času II
 • Výlet do míst, kde televizní vysílač ukazuje čas
 • Historie obce Malesice
 • Domovské právo
 • ITEP v Plzni již počtrnácté
 • Matadoři plzeňské zoo
 • Kulturní podzim Plzeňského kraje
 • Počátky knižní kultury v Plzni III
 • Jubileum DESOP Plzeň
 • Hamr v Dobřívi a Mariánská Týnice
 • Návštěvy TGM v Plzni
 • Plzeňský revoluční Kašpárek
 • Střípky z historie Města Touškova
 • Vzpomínka na Franka Weniga
 • Léto v Plzeňském kraji