OKAMŽIKY PŘÍRODY

Ivan Lukeš

Šumavský rodák Ivan Lukeš prožil celý život v Kašperských Horách, kde téměř 40 let pracuje v Muzeu Šumavy ve funkci zoologa a pracovníka záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy.

„Moje profese mi umožnila každodenní styk s naší na mnoha místech ještě panenskou přírodou. Tato doba mi přinesla mnoho zážitků a příhod, z nichž některé mi natolik utkvěly v paměti, že se o ně rád podělím s čtenáři této knihy.

OKAMŽIKY PŘÍRODY

Díky rozvoji digitální fotografie se podařilo mnoho z nich i zdokumentovat jako trvalou vzpomínku na neopakovatelné chvíle uprostřed Šumavy“, svěřuje autor.Půvabná barevná publikace tištěná na křídovém papíru, s pevnou vazbou a laminovaným potahem, formátu 270 x 210 mm, rozsahu 184 stran.